21/10/1627, 5

21/10/1627, 5

5 Ploos zal een brief van resident Aissema d.d. Hamburg 16/26 sept. aan Z.Exc. geven.