22/10/1627, 4

22/10/1627, 4

4 Jan Willemsen Verschoor heeft gediend als schout-bij-nacht op de vloot van L'Eremite en verzoekt om betaling hiervoor. Tevens wil hij betaling ontvangen van het restant van Willem Nicolaes van Warthuisen, voormalig assistent.
Commies Van der Haer moet hem betalen als anderen, nisi causam.