22/10/1627, 6

22/10/1627, 6

6 De RvS adviseert op het verzoek van kapitein Menillet om hem het pensioen over 1625 toe te staan maar met het toekennen van het pensioen over 1626 te wachten tot de gestuurde wissel is geaccepteerd.
HHM stemmen hiermee in en laten de RvS de betaling regelen. Als de wissel is geaccepteerd, mag de helft van het pensioen over 1626 worden betaald omdat de wissel alleen getrokken is ter voldoening van de eerste helft van het subsidie. De andere helft mag pas betaald worden als de wissels daarvoor zijn ontvangen.