22/10/1627, 9

22/10/1627, 9

9 Inzake de handel op de Levant is verzocht een ambassadeur te sturen naar Algiers en Tunis met tenminste zes oorlogsschepen, doch de situatie laat op dit moment niet toe zoveel schepen te zenden.
De beraadslaging hierover wordt opgeschort.