22/10/1627, 10

22/10/1627, 10

10 Een brief van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 5 okt. zal aan Z.Exc. worden gegeven.