22/10/1627, 16

22/10/1627, 16

16 Baudewijn de Man c.s., reders van De Gulde Sterre, verzoeken HHM hun de fouten te vergeven die zij zouden hebben gemaakt door het overnemen van de commissie van de hertog van Savoye en door het zich niet houden aan enkele plechtigheden. Dientengevolge vragen zij het schip met de veroverde buit te krijgen.
HHM vragen advies van de fiscaal van de Admiraliteit te Amsterdam.