22/10/1627, 20

22/10/1627, 20

20 De Admiraliteit te Rotterdam nomineert d.d. 21 okt. Philips van Sonst en Steven van Groningen als konvooimeester van het fort te Lillo in plaats van Henrick Huigen.
HHM kiezen Steven van Groningen, die daarop de eed heeft afgelegd.