23/10/1627, 4

23/10/1627, 4

4 Ridder Sticke heeft gevraagd om teruggave van de papieren van resident Sticke.
Conform de resolutie d.d. ...1 sept. besluiten HHM tot teruggave van de obligatie van 100.000 gld. die de keurvorst van Brandenburg ten behoeve van Diderich Sticke, de vader van de suppliant, gepasseerd heeft, mits de obligatie zal worden vernietigd. Schaffer zal de overige papieren onderzoeken om te zien of er iets tussen zit dat het land betreft.

1 De dag is niet ingevuld. Het moet 17 sept. zijn.