23/10/1627, 13

23/10/1627, 13

13 De RvS verzoekt de consenten van de provincies over 1627 af te dragen opdat de Raad zijn propositie betreffende de consenten voor 1628 daarop kan afstemmen.
HHM laten dit op een volgende vergadering gebeuren.