23/10/1627, 14

23/10/1627, 14

14 De koning van Denemarken verzoekt d.d. Glückstadt 11 sept. tot behoud van de Wezer en het aartsbisdom Bremen troepen te sturen, oorlogsschepen op de Wezer en Elbe te plaatsen en Lübeck, Hamburg en Bremen te vermanen de vijand niet te bevoorraden. Verder verzoekt hij HHM terstond alles in het werk te stellen wat in het belang is van de algemene welvaart en die de Republiek.
Dit zal worden besproken met Z.Exc.