23/10/1627, 5

23/10/1627, 5

5 De commissarissen van de koning van Denemarken verzoeken d.d. Hamburg 28 sept. geen geld te laten betalen voor een nieuwe lichting maar 56.500 rijksdaalder te betalen aan Elias Trip in mindering van het aan de koning beloofde subsidie.