23/10/1627, 6

23/10/1627, 6

6 Ontvangen is een brief van resident Aissema d.d. Hamburg 3 okt. met diverse belangrijke zaken die met Z.Exc. besproken zullen worden.