23/10/1627, 8

23/10/1627, 8

8 Agent Mibassen schrijft d.d. Calais 15 okt. over de staat van de schepen van de vijand te Duinkerke. Tevens doet hij zijn beklag over de ten nadele van Jan Ettersen genomen resolutie.
HHM nemen geen besluit.