25/10/1627, 6

25/10/1627, 6

6 De Kleefse stadhouder en raden in Emmerik [Emmerich] klagen d.d. Emmerik [Emmerich] 11 okt. dat de RvS doorgaat met het dagvaarden van die van de stad Goch. Zij verzoeken hiermee op te houden omdat het indruist tegen de hoogheid van de keurvorst en tegen het met HHM gesloten verbond. De Raad moet zich aan dit verbond houden.
De burgemeesters, schepenen en raad van Goch schrijven d.d. 18 okt. dat de Kleefse stadhouder en raden hun streng bevolen hebben niet bij HHM te compareren. Aangezien het hen niet uitmaakt waar zij terechtstaan, verzoeken zij HHM dit met de Kleefse raden af te handelen.
HHM geven de brieven aan de Raad om er met inachtneming van de daarin genoemde redenen een beslissing over te nemen.