25/10/1627, 5

25/10/1627, 5

5 De Gedeputeerde Staten van Groningen melden d.d. Groningen 8 okt. dat in Lingen meer garnizoen ligt dan eerder aldaar en te Groenlo heeft gelegen. Zij verzoeken HHM zoveel soldaten in Groningen te legeren dat zij in geval van nood daaruit een korps kunnen formeren zonder dat de benodigde bezetting gevaar loopt. Schaffer en Broersema zetten de noodzaak nader uiteen.
HHM zullen deze zaak bespreken met Z.Exc. en Ernst Casimir.