26/10/1627, 4

26/10/1627, 4

4 Schaffer en Broersema dienen schriftelijk in wat zij gisteren mondeling hebben voorgesteld. Zij verzoeken Groningen met 25 compagnieën voetsoldaten en zes compagnieën ruiters te versterken om in geval van nood vijftien of zestien compagnieën voetsoldaten en de genoemde zes compagnieën ruiters tegen de vijand te kunnen inzetten.
HHM schorten een besluit op en bespreken de zaak nog niet met Z.Exc. en Ernst Casimir.