27/10/1627, 2

27/10/1627, 2

2 Naar aanleiding van hetverzoek van de ambassadeur van Frankrijk om betaling te krijgen van het extraordinaris pensioen voor de Franse officieren over 1625, laten HHM Doublet dit betalen uit het eerste geld van de ontvangen wisselbrieven uit Frankrijk die boven de 200.000 gld. zullen worden geaccepteerd. Door toekenning van rabat moet Doublet het geld voor de pensioenen proberen bijeen te krijgen. De RvS zal met de Franse ambassadeur spreken om te vernemen wat zijn mening is over de betalingswijze van het pensioen. De Raad moet hem daarbij wijzen op het te Compi├Ęgne gesloten verdrag tussen de commissarissen van de Franse koning en de staatse ambassadeurs, waarbij was afgesproken dat HHM de officieren zouden laten betalen. Ook moet de Raad proberen het bewijs van de betaling van de ambassadeur te krijgen.