27/10/1627, 3

27/10/1627, 3

3 Naar aanleiding van de gisteren genomen resolutie over de betaling van de ongerepartieerden hebben de heren van Holland verklaard het voorschieten van de betaling wel te willen voortzetten, indien de provincies eerst hun aandeel in de door Holland verstrekte vier maanden terugbetalen. Hierop hebben de andere provincies, uitgezonderd Zeeland, gisteren beloofd dit voor de afgelopen maand en de komende twee maanden te doen.
HHM verzoeken Zeeland schriftelijk zijn aandeel in de vervallen vier maanden te betalen. Doet men dit niet, dan zal het bedrag worden ingehouden van het voor de Admiraliteit in Zeeland bestemde deel van het subsidie van 200.000 gld. uit Frankrijk.