27/10/1627, 4

27/10/1627, 4

4 Gelezen is het verzoek van Jacob Claessen Haijman en Pieter Bisschop, kooplieden te Middelburg, ondersteund door voorschrijven van de Gecommitteerde Raden van Zeeland . In Engeland zijn hun goederen uit Saint-Malo geconfisqueerd omdat in de vrachtbrieven niet stond dat ze voor hun rekening waren. Ze verzoeken hierover in aanwezigheid van Carleton te worden gehoord en onder ede te mogen verklaren dat de goederen hun toekomen.
HHM stemmen hierin toe. Noortwyck en Vosbergen worden gecommitteerd er met Carleton over te spreken.