27/10/1627, 7

27/10/1627, 7

7 Overeenkomstig de resolutie van 23 okt. heeft Z.Exc. tijdens de vergadering een lijst ingediend met levensmiddelen en oorlogsmunitie die naar Glückstadt gezonden zouden kunnen worden. Resident Aissema meldt d.d. Hamburg 7 okt. dat Glückstadt redelijk voorzien is van oorlogsmunitie maar een dermate groot gebrek heeft aan levensmiddelen dat de commissarissen van de koning van Denemarken HHM verzoeken twee of drie schepen met levensmiddelen daarheen te sturen in mindering van het subsidiegeld.
HHM laten de RvS zo spoedig mogelijk een schip met levensmiddelen aan de gouverneur van Glückstadt sturen en bovendien 8.000 of 10.000 gld. aan de genoemde commissarissen ter betaling van de soldaten in deze stad. Daarna zal de oorlogsmunitie volgen.