28/10/1627, 5

28/10/1627, 5

5 HHM beraadslagen over het door Schaffer en Broersema gedane verzoek d.d. 25 en 26 oktober.
HHM geven de remonstrantie met de bijbehorende brieven en stukken aan de RvS om ze met Z.Exc. en Ernst Casimir te bespreken. Voordat Schaffer, Broersema en de gecommitteerden van Friesland daarover gehoord worden, moet ervoor gezorgd worden dat Groningen en Friesland geen gevaar lopen.