28/10/1627, 11

28/10/1627, 11

11 Eck is teruggekeerd van Texel en doet verslag. Hij heeft onder andere Agge Floris, commies in Het Vlie, gelast een Schotse compagnie vier of vijf dagen van levensmiddelen te voorzien. Deze was op weg van Londen naar de Elbe, maar is door tegenwind in Het Vlie terechtgekomen.
HHM keuren dit goed. Verder wordt Agge Floris geschreven de genoemde compagnie nog meer levensmiddelen te geven en deze met een konvooier naar de Elbe te sturen. Hij moet hiervoor een kwitantie van de officieren van deze compagnie krijgen. Ook dient hij een overzicht van de kosten naar 's- Gravenhage te sturen om hem het geld te kunnen toezenden in mindering van de aan de koning van Denemarken beloofde subsidie.