28/10/1627, 13

28/10/1627, 13

13 Secretaris Huigens compareert en overhandigt HHM hun op 5 maart aan Jan de Rycker, koopman te Amsterdam, gegeven octrooi op het slaan met de hamer van koperen geschut. Gisteren heeft men enkele van deze kanonnen getest en zij zijn gebarsten.