28/10/1627, 16

28/10/1627, 16

16 Jan Rosee, Paul Bandrij, Abraham L'Esturgeon en Johan Locquet, burgers te Rouen, verzoeken Compaen en zijn medeplichtigen te mogen arresteren.
HHM zullen apostilleren dat het pardon van kracht is, zoals op andere momenten het aan Simon den Dansser gegeven pardon van de koning van Frankrijk van kracht was, ondanks de over Danser ingediende klachten.