28/10/1627, 2

28/10/1627, 2

2 Op het verzoek van Berent van Rodenborch, soldaat in de compagnie van Z.Exc., stemmen HHM in met voorschrijven aan de keurvorstelijke Brandenburgse en Palts-Neuburgse raden in Kleef om een spoedige rechtsgang te krijgen.