28/10/1627, 6

28/10/1627, 6

6 Aangezien de Staten van Groningen en Ommelanden komende week zullen vergaderen, laten HHM de RvS enkele gezanten sturen om het consent van 800.000 gld. voor de Admiraliteiten en de andere eerdere consenten te bevorderen.