30/10/1627, 1

30/10/1627, 1

1 Op de klacht van Hendrick Jacobs van Osbornen, inwoner van de heerlijkheid Oijen, dat commandant Halcket zich zijn paard, dat hij aan zijn zwager te Oss had uitgeleend, heeft toegeƫigend, gelasten HHM de commandant het paard terug te geven. Dit tenzij hij redenen heeft om dit niet te doen, welke hij binnen acht dagen na de aanzegging moet terugschrijven. Ondertussen moet de commandant het paard onder borgstelling vrijgeven.