01/11/1627, 7

01/11/1627, 7

7 De Admiraliteit te Dokkum schrijft d.d. 15/25 okt. dat de borg van Gabinus Hanckema haar voor het Hof van Friesland roept in het geval van preferentie en nadere liquidatie, ondanks het feit dat de Admiraliteit of haar ontvanger wat betreft de rekeningen van het land alleen onder de rechtspraak van de Rekenkamer vallen en alleen aan deze Kamer rekenplichtig zijn. De Admiraliteit verzoekt HHM het Hof te schrijven af te zien van het proces.
Lochteren en Ploos zullen de brief en de bijbehorende stukken nader onderzoeken.