01/11/1627, 2

01/11/1627, 2

2 Gabriel Leuwens, inwoner van Utrecht, verzoekt om zijn vrijlating. Hij zit gevangen te Heusden omdat hij op paspoort van HHM enkele paarden naar Brussel heeft gebracht voor de prins van Portugal.
HHM laten de RvS hierover besluiten.