02/11/1627, 6

02/11/1627, 6

6 De RvS compareert en meldt dat samen met Z.Exc. en Ernst Casimir het verzoek van de gecommitteerden van Groningen om versterking van enkele compagnieën ruiters en voetsoldaten te krijgen, is onderzocht. Het plan is een compagnie ruiters toe te voegen aan de twee die nu in Groningen gelegerd zijn. In geval van nood zouden de twee compagnieën uit Steenwijk en Coevorden kunnen worden ontboden door Ernst Casimir. Ook zullen nog vijf compagnieën voetsoldaten gestuurd worden. De president is verzocht Z.Exc. te verklaren dat HHM graag willen dat wordt ingestemd met het verzoek hiertoe compagnieën ter repartitie van Groningen te gebruiken.