02/11/1627, 9

02/11/1627, 9

9 De RvS deelt mee dat men enkele gezanten naar Groningen had willen sturen ter bevordering van het consent van 800.000 gld. voor de Admiraliteiten. Dit is echter uitgesteld toen vernomen werd dat de Staten van Groningen deze week uit elkaar zouden gaan en dat de Staten van Friesland over een maand zouden vergaderen.
Conform het advies van de Raad sturen HHM het gezantschap over een maand naar beide provincies. Intussen zullen de provincies per brief gemaand worden het voor dit jaar goedgekeurde miljoen te betalen en zal de resolutie over de 800.000 gld. meegedeeld worden.