02/11/1627, 13

02/11/1627, 13

13 Aangezien men vernomen heeft dat vanuit Bergen op Zoom vele planken, sparren en andere Noordse waren naar Zandvliet gebracht worden voor het vijandelijke leger, moet de RvS informeren of dit juist is. Indien dit zo is, moet er beter op worden gelet.