03/11/1627, 1

03/11/1627, 1

1 Theodorus Rodenburch verzoekt verlof voor Marten Janssen om met zijn schip geladen met 25 voeder rijnwijn uit Vlaanderen te vertrekken om de wijn ten behoeve van hertog Friedrich van Sleeswijk-Holstein, erfgenaam van Noorwegen, te vervoeren.
HHM wijzen het verzoek af, temeer omdat de doortocht de Rijn af geopend is.