03/11/1627, 3

03/11/1627, 3

3 Anthonis Aertsen van Andel, schout van Besoijen, verzoekt een verklaring dat hij de beesten die hij op 3 april naar Besoijen gebracht heeft tegen Bosch' licent naar Brabant mag brengen op dit toen betaalde licent.
HHM wijzen het verzoek af.