03/11/1627, 8

03/11/1627, 8

8 Op het dringende verzoek om een besluit te nemen over het accepteren van het contract dat Elias Trip heeft gesloten om de koning van Denemarken 56.500 rijksdaalder te verschaffen, zijn Nobel, Ploos, Oenema en Haersolte gecommitteerd. Zij zullen het contract onderzoeken en er met Z.Exc. over spreken.