03/11/1627, 10

03/11/1627, 10

10 De Directeurs van de Levantse Handel verzoeken in hun remonstrantie ten eerste om oorlogsschepen als konvooi. Ten tweede verzoeken ze een bekwaam persoon naar Tunis en Algiers te sturen om de teruggave van de veroverde schepen te bevorderen, ervoor te zorgen dat de daders gestraft worden en in geval van weigering de consul weg te halen en Tunis en Algiers tot vijand te verklaren. Ten derde de Directeurs of de magistraten van de verschillende steden iemand mogen committeren om het lastgeld te innen. Ten vierde verzoeken ze door middel van het aanplakken van biljetten iedereen te mogen gelasten het lastgeld te betalen. Ten vijfde willen zij dat in het plakkaat van 10 okt. enkele in de remonstrantie genoemde punten worden opgenomen.
HHM geven de remonstrantie aan de eerder tot deze zaak gecommitteerde heren.