04/11/1627, 11

04/11/1627, 11

11 De rijksraden van Denemarken verzoeken d.d. Kopenhagen 27 sept. Willem Martenssen toe te staan vierhonderd centenaar buskruit uit de Republiek te laten halen voor Denemarken.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.