04/11/1627, 12

04/11/1627, 12

12 Conform het in de brief d.d. Kopenhagen 27 sept. gedane verzoek van de rijksraden van Denemarken mag Laurens van Mullengraeff voor de koning van Denemarken vijfduizend pieken en voor duizend man harnassen uitvoeren tegen betaling van 's lands rechten.