04/11/1627, 17

04/11/1627, 17

17 Nobel, Ploos, Oenema en Haersolte rapporteren dat Z.Exc. ermee instemt dat de 56.500 rijksdaalder naar resident Aissema gestuurd wordt voor het onderhoud van het krijgsvolk te Gl├╝ckstadt en Stade.
HHM vragen Elias Trip welk deel van dit bedrag hij contant zou betalen.