05/11/1627, 5

05/11/1627, 5

5 Op het verzoek van Francois Treeck, koopman uit Luik, en Thomas Landou uit Maaseik om hun koopwaar van Luik naar Venlo te mogen brengen, wordt advies gevraagd aan de RvS.