05/11/1627, 9

05/11/1627, 9

9 Ter tafel wordt gebracht dat Joost Brasser voorstelt in Hamburg 50.000 rijksdaalder te verschaffen.
Nobel, Ploos, Oenema en Schaffer zullen hierover met hem spreken.