06/11/1627, 6

06/11/1627, 6

6 HHM schrijven de gezanten naar Zweden en Polen met de koning van Denemarken te bespreken hoe de Elbe en de Sont het beste behouden kunnen blijven. De brieven moeten aan Carl van Cracou, commies in de Sont, gestuurd worden omdat de gezanten daar waarschijnlijk over enkele dagen zullen aankomen. Mochten zij niet snel arriveren of alweer vertrokken zijn, dan moet de commies de brieven openen en met de koning overleggen. Hij moet HHM zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.