08/11/1627, 1

08/11/1627, 1

1 De Generaliteitsrekenkamer verzoekt d.d. 28 okt. ten eerste die van Gelderland en Overijssel te manen hun declaraties voor de Rekenkamer te brengen en de Kamer te handhaven in de besprekingen van de declaraties van de Landschap Drenthe .
Lochteren, Schagen, Ploos en Aelberts zullen de instructie van de Rekenkamer onderzoeken opdat een ieder zich ernaar gedraagt.
Ten tweede verzoekt de Rekenkamer HHM op nadere last van de administratie van Doublet en het definitief vaststellen van zijn instructie te besluiten dat de ontvanger-generaal zijn rekeningen over 1624 en 1625 gezamenlijk binnen acht maanden en die over 1626 en 1627 eind 1628 indient. Voor de volgende jaren dient hij zich te richten naar de te nemen resolutie.
HHM gelasten Doublet zijn mening over de conceptinstructie te geven en binnen acht maanden bij de Rekenkamer zijn rekeningen over 1624 en 1625 in te dienen en eind 1628 die van 1626 en 1627.