08/11/1627, 2

08/11/1627, 2

2 Lochteren en Ploos rapporteren over de op 1 nov. ontvangen brief van de Admiraliteit te Dokkum .
HHM schrijven het Hof van Friesland de zaak van de liquidatie van voormalig konvooimeester Hanckema niet aan zich te trekken maar aan de genoemde Admiraliteit en de Rekenkamer over te laten. Het Hof moet ook niet de preferentie van het land betwisten maar het land er ongeschonden van laten genieten.