08/11/1627, 10

08/11/1627, 10

10 De Admiraliteit te Dokkum antwoordt d.d. 6 sept. op eerdere brieven van HHM dat het verzoek van de echtgenote van Jacob Janssen Bontekoe ongegrond is. Indien HHM haar toch iets willen toekennen vanwege haar armoedige staat, dan zal de Admiraliteit dit regelen.
HHM laten het hierbij.