08/11/1627, 3

08/11/1627, 3

3 Jan Bicker, gemachtigde van Jan Rijkelsma, vraagt om interpretatie van het plakkaat van 1622. Hij wil weten of hennep die buiten de Republiek is gegroeid onder het uitvoerverbod van kabels en touwen valt.
HHM vragen hierover advies aan de aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteiten.