08/11/1627, 4

08/11/1627, 4

4 HHM stemmen in met voorschrijven aan de Kleefse stadhouder en raden opdat zij rekenmeester Cauw en Boudewyn van der Beke als admodiateurs van de heerlijkheid Breskens willen vrijwaren van het vonnis van de magistraat te Middelburg. Volgens dit vonnis moesten zij de heer van Breskes de pacht betalen die zij al aan de genoemde raden hebben betaald.