08/11/1627, 5

08/11/1627, 5

5 De Admiraliteit te Amsterdam meldt d.d. Amsterdam 2 nov. ter voldoening aan de apostille van HHM van 8 okt. dat de slapheid die de Directeurs van de Levantse Handel ondervinden bij het innen van het lastgeld, voorkomen kan worden door elke maand aan de Admiraliteiten door te geven welke schepen uit de Republiek door de Straat van Gibraltar naar de Middellandse Zee zijn gevaren. De Directeurs kunnen deze informatie halen uit de berichten die zij dagelijks uit de Straat van Gibraltar ontvangen.
HHM laten de Directeurs deze informatie elke maand aan de Admiraliteiten doorgeven. De Admiraliteiten zullen dit ook aan hun ontvangers mededelen met de lastgeving dat als dergelijke schepen in de Republiek komen, zij van de schippers het bovengenoemde lastgeld zullen eisen. De schippers moeten het binnen een maand na terugkeer betalen op straffe van het viervoudige.