08/11/1627, 6

08/11/1627, 6

6 Conform het op 3 nov. opgestelde advies van de RvS gelasten HHM de afgevaardigden naar het overleg te Roosendaal te spreken over de uitvoering van de op het verzoek van de uitgewezen burgers van Antwerpen genomen resolutie van 6 augustus. Zij moeten hiertoe echter niet in Antwerpen verblijven.