08/11/1627, 7

08/11/1627, 7

7 Naar aanleiding van het verslag d.d. 28 okt. van Terestein, Van Necq en Overlander wordt dr. Opten Noorth geschreven. Hij moet niet verder met zijn werk gaan en naar 's- Gravenhage komen met het restbedrag van de ontvangen 20.000 gld. HHM willen hem spreken over zijn uitgaven. Verder moeten de gecommitteerden tot de uitdieping van de IJssel zich stipt houden aan de resolutie d.d. 22 dec. 1626 en moeten de benodigde middelen ingekocht worden zodra het geschikte seizoen daarvoor aanbreekt.